Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής από τον παρακάτω σύνδεσμο και να την παραδώσετε σε κάποιο μέλος του Συλλόγου, και στην εκπαιδευτικό.:

Αίτηση εγγραφής

 

ή να καταθέσετε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά. Οι εγγραφές νέων μαθητών για τη νέα περίοδο ξεκίνησαν .

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ